23 oktober 2015

Avverkning och gallring runt promenaden på norr

Nästa vecka inleder vi en avverkning och röjning i och kring promenadslingan på norr, mellan Lasstorp och Bievägen.

Skogen mot villaområdet Lasstorp ska gallras, efter önskemål från de boende i området, vilket ger bättre sikt och ljus. Gammelskogen mellan Bievägen och NCC:s förråd ska slutavverkas. Arbetet kommer att hålla på i ungefär en månad. Vissa ihopsamlade rishögar kan ligga kvar då arbetet är klart men kommer att forslas bort längre fram. Under avverkningstiden kan det bli skador på promenadslingan, dessa kommer att åtgärdas när avverkningen är färdig.

Arbetet är ett led i den skogsbruksplan som kommunen arbetar efter och kommer även ge positiva effekter med ett öppnare, ljusare och därmed tryggare promenadstråk.

Har du några frågor går det bra att ringa:
Torvald Duan, skogsförvaltare i Katrineholms kommun, 0150-572 30
Tore Rumler, produktionsledare Skogssällskapet, 0582-153 24

Karta med markeringar för avverkningen utritade

Bild: Karta för avverkning. Klicka på bilden för en större karta.

Fakta

Katrineholms kommun äger idag 1 260 hektar produktiv skogsmark, som förvaltas och sköts av Service- och teknikförvaltningen.

Vi arbetar efter en skogsbruksplan från Skogsstyrelsen som uppdaterats i samråd med ansvarig skogsförvaltare. Planen anger när bestånd ska röjas, gallras och avverkas i en långsiktig och uthållig takt. Vi är med vår skogsskötsel ansluten till FSC (Forest Stewardship Council), en certifiering som innehåller principer och kriterier för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

Det här innebär även att vi avsätter skogsmark som inte ska röjas, gallras och avverkas i syfte att ge maximal ekonomisk avkastning, utan istället ska skötas så den biologiska mångfalden bibehålls, och förhoppningsvis ökar, i nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. I Katrineholm skyddar vi mer skog än vad skogsbrukslagen säger, vi har idag cirka tio procent skyddad skogmark. Ett kommunalt reservat, Krämbols strandskog, har också bildats på initiativ av kommunekologen.


Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*