Grafisk Profil

Den grafiska profilen är ett hjälpmedel för leverantörer och medarbetare i Katrineholms kommun när vi ska designa vår kommunikation oavsett kanalval, språk eller bilder. Det handlar om att dels visa vilka vi är och vad vi står för, dels ha en tydlig och enhetlig avsändare för den kommunala verksamheten.

Logotype

Katrineholms kommuns logotyp finns i två varianter, en liggande och en stående.

Logotyper för Katrineholms kommun 

Skyltmanualen

Skyltmanualen visar exempel på hur vi kan utforma olika typer av skyltar för de kommunala verksamheterna. Den är ett komplement till den grafiska profilen.

Varumärkeshandbok

Varumärkeshandboken är din biljett till Sveriges Lustgård. Den beskriver hur och vad vi som representerar Katrineholm och Sveriges Lustgård som destination, ska kommunicera med omvärlden. Den ger oss en gemensam plattform med samma budskap.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*