Tillbaka Lättläst

Kommunens styrsystem

Vi har ett Styrsystem.
Det är ett ramverk, en infrastruktur
som hjälper oss att planera
och följa upp vårt arbete.
Att ha ett tydligt system
gör vårt arbete lättare.

Vad är styrsystemet egentligen?
Styrsystemet består många delar.
Bland annat har vi en plan för vad vi vill
åstadkomma de närmaste åren.
Hur mycket pengar vi kan använda
ingår också i styrsystemet.

Fyra perspektiv i styrningen
Styrsystemet har fyra delar
som du ser i bilden nedan.
Detta är en bild som visar
att det är viktigt att ta med alla fyra delarna
när man planerar sitt arbete.
Om man bara tänker på ekonomin kan man missa viktiga saker. De fyra perspektiven.

Genusmedveten styrning
Vi vet att vårt samhälle präglas
av en manlig norm.
Det måste vi tänka på i vårt arbete.
Om vi inte gör någonting alls
är det lätt hänt att vi fortsätter med gamla vanor.
Vi vill att pojkar och flickor, kvinnor och män
ska få samma resurser och möjligheter.

Trappan
När vi arbetar med genusmedveten styrning 
måste vi ta ett steg i taget.
Det arbetet kallas för Trappan (se nedan). 
Det är åtta trappsteg som ska hjälpa oss att arbeta mer jämställt.Bild: utvecklingstrappa, innehållande åtta trappsteg som ska säkerställa att jämställdhetsperspektivet/genusperspektivet medvetet beaktas i styrsystemets alla delar

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Styrsystemet