Kommunens styrsystem

Styrsystemet hjälper till att planera och följa upp på ett bra sätt. Genom att ha ett tydligt system för hur vi styr blir det enklare att koncentrera sig på vad vi styr mot, det vill säga själva innehållet i styrningen.

Vad är styrsystemet egentligen?

Styrsystemet består av processer, till exempel en planering för hela den kommunala organisationen inför kommande år. Styrsystemet består också av ett antal dokument och verktyg.

Fyra perspektiv i styrningen

Styrsystemet har fyra delar som du ser i bilden nedan. Bilden visar att det är viktigt att ta med alla fyra delarna när man planerar sitt arbete.

 

De fyra perspektiven.

Genusmedveten styrning

Vi vet att vårt samhälle präglas av en manlig norm. Det måste vi tänka på i vårt arbete. Om vi inte gör någonting alls är det lätt hänt att vi fortsätter med gamla vanor. Vi vill att pojkar och flickor, kvinnor och män ska få samma resurser och möjligheter.

Trappan

När vi arbetar med genusmedveten styrning måste vi ta ett steg i taget. Det arbetet kallas för Trappan (se nedan). Det är åtta trappsteg som ska hjälpa oss att arbeta mer jämställt.  

 

Bild: utvecklingstrappa, innehållande åtta trappsteg som ska säkerställa att jämställdhetsperspektivet/genusperspektivet medvetet beaktas i styrsystemets alla delar

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Styrsystemet