Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett råd som träffas för samråd och information mellan kommunen och företrädare för pensionärerna. Pensionärsrådet är remissinstans i planeringsfrågor i kommun i frågor som rör pensionärer.

Pensionärsrådet består av 15 ledamöter och 10 ersättare.

Kommunstyrelsen utser en av sina ledamöter i pensionärsrådet till ordförande. Pensionärsrådet väljer en av pensionärsorganisationernas ledamöter till vice ordförande.

Pensionärsrådet ska

  • Hålla sig underrättat om samhällsplanering och befintliga resurser beträffande bistånd och service för pensionär.
  • Följa förändringar i efterfrågan av samhällets resurser och den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområde.
  • Inhämta synpunkter och erfarenheter och
  • Aktualisera önskemål och behov av förändringar.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*