Brotts- och skadeförebyggande arbete

Samverkansorgan för Katrineholms kommuns brotts- och skadeförebyggande arbete.

Syftet med samverkansorganet är att på ett organiserat sätt arbeta med att förebygga brott och skador.

Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, ökar riskerna för upptäckt, höjer trygghetsfaktorn och på olika sätt förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana.

Det skadeförebyggande arbetet innefattar långsiktigt skadeförebyggande arbete riktat till alla åldrar, miljöer och situationer. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot högriskgrupper och högriskmiljöer. 

Samverkansorganet ska initiera, stödja och följa upp brotts- och skadeförebyggande arbete i kommunen. Jämställdhets- folkhälso- och mångfaldsperspektivet ska vara en självklar del av arbetet.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Säkerhetschef Peter Henriksson
Telefon: 0150-57001
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammansättning av brotts- och skadeförebyggande rådet

Samverkansavtal mellan polis och kommun

Här hittar du länkar till olika hemsidor som kan vara bra om du vill hitta mer information om trygghets- och säkerhetsarbete på nationell, regional och lokal nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Brottsförebyggande rådet