Råd och samverkansgrupper

Här finns information om de råd och samverkansgrupper som finns i kommunen.

  • Brotts- och skadeförebyggande arbete

    Syftet för samverkansorganet för brotts- och skadeförebyggande arbete är att på ett organiserat sätt arbeta med att förebygga brott och skador.
  • Funktionsrättsråd

    Syftet med handikapprådet är att verka för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun.
  • Pensionärsrådet

    Pensionärsrådet är ett råd som träffas för samråd och information mellan kommunen och företrädare för pensionärerna. Pensionärsrådet är remissinstans i planeringsfrågor i kommun i frågor som rör pensionärer.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*