Service- och teknikförvaltningen

 

Adress och öppettider

Besöksadress

Rådmannen

Västgötagatan 18
641 36 KATRINEHOLM

Sportcentrum

Duveholmshallen
Västgötagatan 39
641 36 Katrineholm

Postadress

Katrineholms kommun
Service- och teknikförvaltningen
641 80 Katrineholm

Öppettider

Måndag-fredag klockan 9-12 och 13-16 (övrig tid efter överenskommelse)
Telefon: 0150-570 00 (kommunväxel)
Telefax: 0150-568 60               
E-post: service.teknik@katrineholm.se

Ansvarsområden

Verksamhetsservice

Kommunskydd och säkerhetssamordning, expedition, utredning, konsumentrådgivning, nämndadministration, information, bilsamordning, kommunens telefonväxel och vaktmästeri.

Sportcentrum

Sportcentrum, kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag, handläggning av föreningsfrågor.

Gata/Park

Drift och underhåll, parker och grönområden, gatuskyltning, kommunens skogsförvaltning. 

Kost- och transportservice

Kost- och måltidsservice för förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg, kommunens interna transporter.

Felanmälan Katrineholm

Service- och teknikförvaltningen tar även emot felanmälningar/synpunkter från medborgare. För att göra en felanmälan, ring Felanmälan Katrineholm på 0150-571 69. Du kan även göra din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik.

Appen är ett verktyg som underlättar för dig som bor i Katrineholm att påverka din vardag. Du kan anmäla sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter och skadegörelse, parker, stränder, skog och elljusspår. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du har också möjlighet att bifoga bild, karta och beskriva hur vi kan förbättra din vardag. När du anmält ett fel kan du välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat och när ärendet är åtgärdat och avslutat.

Du kan även göra en felanmälan direkt på internet genom att gå in på:
Felanmälan

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*