Miljö

Två barn springer på en brygga en varm sommardag och ser glada och lyckliga ut, foto: Hanna Maxstad

Varje kommun har i uppdrag att främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden, en hälsosam och god miljö och en hållbar utveckling för människorna i såväl dagens samhälle som för kommande generationer. Som stöd i det arbetet finns bland annat miljöbalken. Miljöavdelningen ansvarar för att verkställa kommunens myndighetsutövning inom miljöområdet.

Det här arbetar vi med
Vi utför tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd. Vi ger också allmänhet och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor. Genom kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön.

Vi övervakar dessutom status för luft, mark och vatten i kommunen och är drivande i miljöfrågor, bland annat genom att svara på remisser, ge råd och information.

Avdelningschef/miljöchef

Eva Frykman
Telefon: 0150-576 61
E-post: Eva Frykman

Kontakt

Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*