Infrastruktur

Trafik i centrala Katrineholm, foto: Johan Nygren

Infrastrukturavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för utveckling av Katrineholms offentliga miljö, gator och trafik, park och natur.

I uppdraget ingår att bevaka och utveckla infrastruktur och kommunikationer tillsammans med regionens företrädare. Avdelningen ansvarar även för trafikplanering i kommunen som helhet, myndighetsutövning gällande trafikområdet samt hantering av trafikfrågor vid framtagande av nya detaljplaner för nybyggnadsområden.

Vi arbetar bland annat med

 • projektering av offentliga miljöer och att de ska vara vackra, inbjudande och trygga,
 • utveckling av trafik- och stadsmiljön för att skapa god säkerhet och framkomlighet,
 • gestaltning av gator, torg och parker,
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
 • upplåtelse av offentlig plats,
 • grävtillstånd,
 • torghandel,
 • trafikdispenser,
 • lokala trafikföreskrifter,
 • trafikräkning,
 • bidrag till enskilda vägar.

Avdelningschef

Tjänsten ska tillsättas inom kort.

Kontakta oss

Kontakta vår kundtjänst som hjälper dig vidare till rätt kontaktperson. Se högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*