Infrastruktur

Trafik i centrala Katrineholm, foto: Johan Nygren

Inom avdelningen för infrastruktur hanteras allt från strategisk trafikplanering till ansvar för att trafikmiljön ska fungera i vardagen. Vi driver ett samlat arbete för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tryggheten för stadens samtliga trafikantgrupper genom åtgärder i såväl ny infrastruktur som ombyggnad av befintlig gatumiljö.

Vi arbetar bland annat med

 • projektering av offentliga miljöer och att de ska vara vackra, inbjudande och trygga,
 • utveckling av trafik- och stadsmiljön för att skapa god säkerhet och framkomlighet,
 • gestaltning av gator, torg och parker,
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
 • upplåtelse av offentlig plats,
 • grävtillstånd,
 • torghandel,
 • trafikdispenser,
 • lokala trafikföreskrifter,
 • trafikräkning,
 • bidrag till enskilda vägar.

Avdelningschef

Tjänsten ska tillsättas inom kort.

Kontakta oss

Kontakta vår kundtjänst som hjälper dig vidare till rätt kontaktperson. Se högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*