Infrastruktur

Trafik i centrala Katrineholm, foto: Johan Nygren

Infrastrukturavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för utveckling av Katrineholms offentliga miljö, gator och trafik, park och natur.

I uppdraget ingår att bevaka och utveckla infrastruktur och kommunikationer tillsammans med regionens företrädare. Avdelningen ansvarar även för trafikplanering i kommunen som helhet, myndighetsutövning gällande trafikområdet samt hantering av trafikfrågor vid framtagande av nya detaljplaner för nybyggnadsområden.

Vi arbetar bland annat med

 • projektering av offentliga miljöer och att de ska vara vackra, inbjudande och trygga,
 • utveckling av trafik- och stadsmiljön för att skapa god säkerhet och framkomlighet,
 • gestaltning av gator, torg och parker,
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
 • upplåtelse av offentlig plats,
 • grävtillstånd,
 • torghandel,
 • trafikdispenser,
 • lokala trafikföreskrifter,
 • trafikräkning,
 • bidrag till enskilda vägar.

Avdelningschef

Johnny Ljung.
E-post: Johnny Ljung. 

Kontakta oss

Kontakta vår kundtjänst som hjälper dig vidare till rätt kontaktperson. Se högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*