Tillväxt och utveckling

Bild som föreställer en folkmassa som tillsammans bildar en pil som pekar uppåt

Avdelningen för tillväxt och utveckling arbetar långsiktigt med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling, bättre näringslivsklimat, fler företag, fler arbetstillfällen och fler invånare.

Det här arbetar vi med: 

Näringslivsutveckling
Kommunikationer och infrastrukturfrågor
Miljöstrategiska frågor
Landsbygdsutveckling
Utredningar och analyser

Etableringar    

  • Mark och exploatering 
  • Lediga lokaler 
  • Företagslotsning 
  • Handelsutveckling 

Energi och klimat

  • Hållbar miljö och hållbart företagande 
  • Hållbara transporter 
  • Energi- och klimatrådgivning

Internationellt arbete

  • Rådgivning externa finansieringsmöjligheter till företag och förvaltningar
  • Hjälp med ansökningar och projektuveckling
  • Samordning av EU-projekt

Kontakta oss

Kontakta vår kundtjänst som hjälper dig vidare till rätt kontaktperson. Se högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*