Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor i Safirenhuset på Drottninggatan 19

 

Adress och öppettider

Besöksadress

Drottninggatan 19, Safirenhuset

Postadress

Katrineholms kommun
Bildningsförvaltningen
641 80 Katrineholm 

Öppettider

Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16.

Telefon reception: 0150-572 70
E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Förvaltningschef

Helene Björkqvist
Telefon: 0150-572 64
E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se

Verksamhetschef förvaltningskontor, biträdande förvaltningschef

Jörgen Rüdeberg
Telefon: 0150-572 70
E-post: jorgen.rudeberg@katrineholm.se    

Verksamhetschef, grundskola år F-6

Margaretha Norling
Telefon: 0150-572 87
E-post: Margaretha.Norling@katrineholm.se 

Verksamhetschef, förskola

Birgitta Dahlbeck
Telefon: 0150-572 71
E-post: Birgitta.Dahlbeck@katrineholm.se

Verksamhetschef, grundskola år 7-9 samt gymnasieskolan

Ola Stenliden
Telefon: 0150-572 70
E-post: Ola.Stenliden@katrineholm.se

Ansvarsområden

Bildningsförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

 • förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)
 • förskoleklass
 • fritidshem
 • grundskola för barn och ungdomar 1-16 år
 • gymnasieskola
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola
 • kommunal teknikskola, KomTek
 • kulturskola
 • elevhälsa
 • uppföljning av elever som avbryter sina gymnasiestudier.

Information om de verksamheter som tillhör bildningsförvaltningen finns under Barn och utbildning.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*