Helägda bolag

Med helägt bolag menas att kommunen äger alla aktier. 

Katrineholms Fastighets AB

Svarar för uthyrning av främst bostäder samt handlägger frågor om kommunens mark- och fastighetsinnehav.

Katrineholms Fastighets AB (KFAB)

Katrineholms Industrihus AB

Ansvar för lokaler till näringslivet.

Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

Katrineholms Vatten och Avfall AB

Svarar för frågor som rör vatten och hushållsavfall.

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*