Delägda bolag

Med delägt bolag menas att kommunen äger bolaget ihop med andra aktörer. 

Sörmlandstrafiken
Tillhandahåller busstrafik och planerar för resor med tåg och båt. Samarbete med TIM-trafiken och SJ för tågresor inom regionen.

Sörmland Vatten och Avfall AB
Ansvarar för VA-verksamheten inom  Katrineholm, Flen och Vingåker.

KFV Marknadsföring AB
Samordnar turism och marknadsföring i KFV-regionen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*