Bolag och stiftelser

Kommunen äger ett antal bolag och stiftelser för att bidra med tjänster som är av intresse för alla invånare.

Helägda bolag

Katrineholms Fastighets AB (KFAB)

Katrineholms Fastighets AB är kommunens största hyresvärd. Bolaget äger och förvaltar cirka 1800 lägenheter och en mängd lokaler i ett 80-tal fastigheter.

Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

Katrineholms Industrihus AB hyr ut lokaler till både stora industrier och små företag. Bolaget är ett dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB med gemensam administration och företagsledning.

Katrineholms Vatten och Avfall AB

Katrineholms Vatten och Avfall AB äger kommunens VA-anläggningar. 

Delägda bolag

Förbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

Förbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) arbetar förebyggande för att förhindra och begränsa olyckor, och med akuta skadeavhjälpande insatser.

Katrineholms Entreprenörscentrum AB (Katec)

Katrineholms Entreprenörscentrum AB (Katec) hjälper till med utveckling av idéer till framgångsrika företag.

Katrineholms Tekniska College AB (KTC)

Katrineholms Tekniska College AB är ett kompetenscentrum för teknik och naturvetenskap, som utbildar elever på gymnasienivå.

KFV Marknadsföring AB

KFV Marknadsföring utvecklar och marknadsför Katrineholm som besöksmål för turister, de skapar bättre förutsättningar för handel och företagare på orten och de arbetar med evenemang som mässor, temadagar, festivaler och företagshappenings. Bolaget ägs till 70% av näringslivet och till 30% av Katrineholms kommun.

Sörmland Vatten och Avfall AB

Sörmlands Vatten och Avfall AB ägs gemensamt av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Bolaget ser till att dricksvattnet i kranarna är av god kvalité, renar avloppsvattnet och tar hand om hushållsavfall. De producerar och säljer också biogas. 

Sörmlandstrafiken

Sörmlandstrafiken samordnar länets kollektivtrafik. De samarbetar med SJ och Movingo om tågresor i regionen.

Stiftelser

Installatörernas Utbildningscentrum (IUC)

Installatörernas Utbildningscentrum är ett utbildningsföretag inom VVS, ventilation, kyl- och värmepumpteknik, styr- och reglerteknik, energi, el och ledarskap.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*