Tillbaka Lättläst

Offentlighetsprincipen


Offentlighets-principen betyder
att du får läsa papper hos Sveriges myndigheter.

Offentlighets-principen är till för att
alla i Sverige ska kunna få veta
vad politiker och tjänstemän gör
och hur de sköter sitt arbete.

En myndighet är en del av staten
som bestämmer om en något särskilt,
som polisen eller skatteverket.

Kommuner och landsting är också myndigheter. 

Offentlighets-principen står i Sveriges grundlag
och har funnits i mer än 2 hundra år.

Vad är en handling?

En handling är oftast ett papper av något slag.
Det kan till exempel vara brev,
protokoll eller beslut.

Men det kan också vara e-post,
videofilmer eller kassettband.

En del handlingar får du inte läsa

De flesta handlingar hos kommunen
är offentliga, men inte alla.

En del handlingar är arbetsmaterial
som bara de anställda på kommunen får läsa.

Andra handlingar är hemliga,
sekretessbelagda.

Sekretessbelagda handlingar kan vara
papper som har med socialtjänsten att göra
och som handlar om vissa människor. 
De handlingarna har du inte rätt att läsa.

Handlingarna finns hos kommunen

Kommunen sparar sina handlingar
i ett arkiv.

För att kunna hitta i arkivet
har man en lista över alla handlingar,
ett diarium.

Diariet är en offentlig handling
som alla får läsa.

En del kommuners handlingar
kan man läsa på deras hemsidor.

Vill du läsa offentliga handlingar
kan du gå till kommunens kontor
och läsa dem där.

Du kan också skriva av handlingarna
eller be att få kopior
som du tar med dig hem.
Kopiorna får du betala för.

Du kan också skriva eller ringa
till kommunen
och tala om vilka handlingar du vill ha.
Då skickar de kopior till dig, med vanlig post.

Du kan inte få handlingarna med e-post.

Det ska gå fort att få handlingarna

Kommunen måste lämna ut
offentliga handlingar snabbt.
Går du till kommunens kontor
ska du få handlingarna genast.

Om du ringer eller skriver
ska du få handlingarna efter högst 2 dagar.

Du behöver inte säga ditt namn

Du behöver inte tala om vem du är
när du vill läsa offentliga handlingar.

Du behöver inte heller berätta
varför du vill läsa handlingarna.
Det får ingen fråga dig om.

Du kan klaga om du är missnöjd

Om tjänstemännen på kommunen
säger att du inte får se en handling
ska de också ge dig ett papper,
där det står varför du inte får se handlingen.

Om du tycker att kommunen har gjort fel
kan du klaga hos kammarrätten.

Tycker du att det tar för lång tid
att få en handling kan du klaga
hos Justitieombudsmannen.

Andra kan läsa dina brev till kommunen

Om du skickar brev eller andra handlingar
till kommunen
blir de offentliga och andra kan läsa dem.

Det spelar ingen roll om du själv vill
att ditt brev ska vara sekretessbelagt.

Brevet kan bli offentligt
även om du skriver hemligt på det.

Det är likadant om du skickar brev hem
till en tjänsteman eller politiker.
Handlar brevet om något i kommunen
måste den som får brevet 
se till att det skrivs in i diariet,
kommunens lista över handlingar.

Mer information finns i lagen

Vill du veta vad som står i lagen
om offentlighet och sekretess ska du läsa

  • tryckfrihetsförordningen
  • yttrandefrihetsgrundlagen
  • personuppgiftslagen.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*