Tidningslägg

I kommunarkivet finns följande dagstidningar bevarade:

  • Katrineholms Tidning år 1887-1923
  • Katrineholms-Posten år 1924-1927
  • Katrineholms-Kuriren år 1917-fortlöpande
  • Sörmlandsbygden år 1930-1993
  • Östergötlands Dagblad år 1947-1963

Några årgångar av tidningarna saknas i arkivet.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*