Referensbibliotek

Arkivet har ett referensbibliotek innehållande bland annat:

  • historisk/etnologisk litteratur om Katrineholms kommun med omgivningar
  • bokverken om Katrineholms historia
  • årsskrifter 
  • uppsatser.
Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*