Kommunala handlingar

I kommunarkivet finns skolhandlingar från Stora Malms socken från och med år 1832. Den äldsta examenskatalogen i kommunarkivet härstammar från Schola Carolina Malmensis i Stora Malm.

I arkivet bevaras även samtliga handlingar från Katrineholms Municipalsamhälle år 1883-1916, för Katrineholms stad år 1917-1970 och Katrineholms kommun år 1971 och framåt.

Övriga kommunala handlingar för åren 1863-1970 härstammar från de landskommuner som år 1971 tillsammans med Katrineholms stad bildade Katrineholms kommun. Landskommunerna är Björkvik, Floda, Julita, Sköldinge och Stora Malm. I Sköldinge storkommun ingick Lerbo kommun sedan år 1952 och Valla municipalsamhälle sedan år 1960. I Stora Malms storkommun ingick Östra Vingåkers kommun sedan år 1952.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*