Gårdsarkiv

Handlingar från ett tjugotal gårdar finns i kommunarkivet. För många av gårdarna är det enbart några enstaka dokument som har deponerats i arkivet.

Den äldsta och mest kompletta samlingen är Stora Djulö gårdsarkiv. Däri ingår också kommunarkivets äldsta handling, Mauritz Jöransson Laxmands jordebok i original från år 1588. Handlingarna från tiden innan år 1540 förvaras i Riksarkivet, liksom de flesta originalhandlingar från gården. Där bevaras också  andra gårdshandlingar härstammande från Katrineholm.

Till Nordiska Museet har handlingar från Julita gård donerats av gårdsägaren Artur Bäckström, i kommunarkivet finns bara ett antal fotografier och några kopierade handlingar.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Nordiska museet