Fotografier

SJ:s personal framför stationshuset 1 juni 1920

Kommunarkivet förfogar över cirka 15 000 fotografier, negativ och glasplåtar. Många av dessa har donerats av personer, som velat förvissa sig om att dokumentationen bevaras för eftervärlden. Här kan man spåra de förändringar som skett i Katrineholm med omgivningar under de senaste hundra åren. Här finns också bilder av många kända och okända personer från trakten.

Registrerade negativ har donerats av fotografer, yrkesverksamma i Katrineholm, från 1930-cirka 1970. Dessa är Haglinds/Ateljé Norr, Polyfoto, Öbergs Foto och Haglinds Studio. Caarinas Ateljè, som lagt ner sin verksamhet i januari 2009, donerar alla sina negativ åren 1958-1998 till kommunarkivet. De nyare negativen övertar hennes efterträdare. Många privatpersoner har också lämnat fotografier till arkivet.

APR Resursen i Katrineholm har börjat skanna in kommunarkivets fotografier, negativ med mera. Därmed kan arkivet tillgängliggöra bilderna för besökare via en besöksdator och behöver inte använda original vid varje sökning.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*