Företagsarkiv

Ett fyrtiotal företagsarkiv finns i arkivet, många av dem är mycket små.

Bland de större kan nämnas Carl Fredrikssons Träförädling AB:s arkiv. Carl startade ett av de första stora företagen i Katrineholm.

August Kullberg, som var en annan stor företagare och entreprenör representeras både i företags- och personarkiven med sina samlingar.

Kantorps gruvor bildar ett annat stort företagsarkiv.

Bland mindre företag finns flera affärer, som Hompes herrkläder, Hilma Dahlborgs bok- och Pappershandel och Stora boden i Valla.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*