Föreningsarkiv

Av de enskilda arkiven är det föreningsarkiven som utgör den största delen. Här finns drygt 300 arkivbildare ordnade inom 14 olika kategorier.

I föreningsarkiven finns handlingar från 1800-tal och framåt. Här finns exempelvis idrottsföreningar, politiska föreningar, nykterhets föreningar, kvinnoföreningar, humanitära föreningar och kulturella föreningar.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*