Handlingar hos andra arkivinstitutioner

Uppsala landsarkiv

Handlingar från Stora Malms socken innan år 1863 finns bevarade på Uppsala landsarkiv.

Skattemyndigheten

Ansvarar för information som tidigare fanns i kyrkoarkiven.

Arbetararkivet

Handlingar som anknyter till arbetarrörelsen, som fackföreningar, studieorganisationer, politiska föreningar med mera.

Landstingsarkiv

Handlingar rörande sjukvård, landstingsägda skolor, linjetrafik med mera.

Landsarkiv

Ansvarar bland annat för kommunernas äldre arkivmaterial, till och med cirka 1860. Även senare lokala handlingar från kriminalvård, vissa skolor med mera.

Riksarkiv

Ansvarar för såväl statliga arkivbildare, som handlingar från företag, föreningar, personer och gårdar. Från Katrineholms kommun finns exempelvis Eriksbergsarkivet och Äs gård.

Nordiska Museet

Ansvarar bland annat för fornlämningar och gårdar. Från Katrineholms kommun finns här Julita gårdshandlingar, några personarkiv med mera.

Hembygdsföreningar

Har oftast arkiv som rör den egna trakten.

Södermanlands museum och arkiv

Handlingar över äldre gårdar, fornlämningar med mera.

Företagens arkiv i Sörmland och Stockholms Företagsminnen

Tar emot och bevarar arkiv från företag för Sörmland och hela riket.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*