Vad finns i arkivet?

I kommunarkivet hittar du bland annat:

  • Protokoll, verksamhetsberättelser, personalhandlingar
  • Examenskataloger/betyg
  • Elevhälsovårdsjournaler
  • Mantalslängder
  • Gårdshandlingar
  • Husritningar, byggnadsakter
  • Brev, dagböcker, släkthandlingar i personarkiv 

Register

Arkivet använder sig av förteckningsprogrammet Visual Arkiv för att registrera och tillgängliggöra handlingar. Handlingarna förtecknas enligt det allmänna arkivschema, som tillämpas i hela Sverige. Detta register kallas för beståndsregister.

I beståndsregistret kan du se vilka arkivbildare som finns i Katrineholms kommuns arkiv. En arkivbildare är exempelvis en del av en kommunal myndighet, ett företag, en privatperson eller en förening. Alla arkivbildare som finns i kommunen hittar du i beståndsregistret, se pfd-filen till höger.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*