Lämna handlingar till arkivet

Kommunarkivet tar kostnadsfritt emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt värde. Vill du lämna dina handlingar skriver du på ett avtal som finns upprättat av arkivet.

Det finns två möjligheter att lämna ifrån sig handlingar:

  • som deposition eller
  • donation/gåva.

Vid en deposition är det föreningen/personen som fortfarande äger handlingarna, medan det vid en donation är kommunarkivet som har full förfoganderätt över dessa.

För de enskilda arkiv som tas emot vill personalen att det avlämnade materialet är öppet för forskning.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*