Forska i arkivet

Kommunarkivet utgör en guldgruva för forskare. Här finns plats för cirka 3000 hyllmeter handlingar, varav cirka 2500 är fyllda.

Kommunarkivet har plats för 3-4 forskare samtidigt. Forskarna sitter i anslutning till arkivpersonalens kontor på övre plan. Besökare får aldrig vistas själva i arkivlokalerna. Arkivpersonalen hämtar upp de handlingar som efterfrågas.

Kopior får du gratis upp till 9 sidor. Från och med den 10:e kopian tar vi ut en startavgift på 50 kronor och därefter 2 kronor per kopia.

Vill du ha kopior av äldre dagstidningar kan du använda dig av medhavd digitalkamera. Tidningarna är av större format och dessutom för spröda för traditionell kopiering.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*