Kvalitetsredovisning inom området funktionsnedsättning

Katrineholms kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra servicen till invånarna i kommunen inom området funktionsnedsättning. Därför genomförs kontinuerliga brukarundersökningar.
Resultaten i undersökningarna ligger till grund för fortsatt kvalitets- och förbättringsarbete inom respektive verksamhet.

Kommunen deltar även i flera nationella undersökningar, bland annat Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner

Se länkar i högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*