Kvalitetsredovisning inom förskola, skola och utbildning

Kvalitetsredovisningarna är en del av uppföljningen och utvärderingen inom förskolan, grundskolan, fritidshemmen och gymnasieskolan.

Förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna  tar varje år fram kvalitetsredovisningar som en del i arbetet med uppföljning och utvärdering.

Kvalitetsredovisningarna bedömer hur målen uppnåtts och vilka åtgärder som behöver göras om målen inte uppnåtts.

Du hittar de senaste kvalitetsredovisningarna för förskolan och grundskolan i listan nedan liksom kommunens övergripande kvalitetsredovisningar för verksamheten i Katrineholms skolor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information