Kvalitetsredovisning inom äldreomsorgen

Katrineholms kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra servicen till invånarna i kommunen inom äldreomsorgen. Därför genomförs kontinuerliga brukarundersökningar.
Resultaten i undersökningarna ligger till grund för fortsatt kvalitets- och förbättringsarbete inom respektive verksamhet.

Kommunen deltar även i flera nationella undersökningar. Bland annat Öppna jämförelser (Socialstyrelsen) och Kommunens kvalitet i korthet, KKiK (Sveriges Kommuner och Landsting).

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

I Socialstyrelsens Äldreguide finns vanliga frågor och svar om äldreboende och hemtjänst.
Socialstyrelsen har använt två olika undersökningar:

  • I Kommun- och enhetsundersökningen har de frågat hemtjänstverksamheter och särskilda boenden om olika uppgifter, till exempel om antalet platser i ett särskilt boende.
  • I undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen har de också frågat vad de äldre själva tycker om de olika verksamheterna

Se länkar i högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*