Trygghet

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått.

Båda dessa aspekter finns med bland de olika mått som du kan läsa mer om här.

Så här läser du tabellen

I kolumnerna "Resultat 2015" och "Resultat 2016" anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken "Genomsnitt alla 2016" redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2016.


= Bland de 25 % med bäst resultat
  = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
  = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
  = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2015 Resultat 2016 Genomsnitt alla 2016
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (procent) 52
kvinnor 49
män 54
47
kvinnor 42
män 53
56
kvinnor 53
män 59
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagars period?(antal vårdare) 15
kvinnor 15
män 15
13
kvinnor 13
män 12
15 
kvinnor 15
män 15
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad personaltäthet (antal inskrivna barn per årsarbetare)   5,8
(2014)
6,3
(2015) 
5,3
(2015) 

 

Kommentarer: Medborgarundersökningen 2016 visar att katrineholmarna känner sig mindre trygga nu än för två år sedan. Olika trygghetsfrämjande åtgärder kommer därför vara prioriterat framöver. Ett annat viktigt trygghetsmått är hur många olika personal som äldre med hemtjänst i genomsnitt träffar under en 14-dagarsperiod. Inom detta område är Katrineholms resultat nu bland de bättre i landet. Personaltätheten på kommunens förskolor har inte ökat, här finns dock ingen statistik för 2016 än.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*