Tillbaka Lättläst

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Hur effektivt används skattepengarna.

Vi jämför oss med andra kommuner
i en undersökning som heter
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Resultatet av undersökningen
använder vi för att bli bättre på vårt arbete. 

Undersökningen har fem huvudområden, se nedan.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*