Tillbaka Lättläst

Kvalitet och utveckling

I Katrineholms kommun
arbetar vi med
kvalitet och utveckling.

Vi arbetar för att bli bättre.
Varje år jämför vi kommunens
tjänster och service
med andra kommuner.

Vi jämför oss på olika sätt
i olika mätningar.
Till exempel skola, äldre-omsorg
och social-tjänst.

Vi vill veta vad vi är bra på och
vad vi kan göra bättre.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*