Kontakt tjänstemän

Kommundirektör och förvaltningschef kommunledningsförvaltningen

Sari Eriksson
Telefon: 0150-570 85
Mobil: 0730-57 08 97

Sekreterare till kommunchef och KS ordförande
Susanna Klang
Telefon: 0150-570 22

Ekonomichef och personalchef
Susanne Sandlund
Telefon 0150-570 35
Mobil 070-570 43 83

Digitalisering- och kommunikationschef
Andreas Peterzén
Telefon: 0150-570 45  

Förvaltningschef samhällsbyggnadfsförvaltningen

Stefan Jansson
Telefon: 0150-570 79.

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Susanna Kullman
Telefon: 0150-578 20
Mobil: 070-693 17 95

Förvaltningschef bildningsförvaltningen

Helene Björkqvist
Telefon: 0150-572 64
Mobil: 070-645 45 99

Förvaltningschef socialförvaltningen

Ola Nordqvist
Telefon: 0150-575 37
Mobil: 072-215 57 95

Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen

Magnus Gustafsson
Telefon: 0150-571 46
Mobil: 072-213 18 28

Förvaltningschef kulturförvaltningen

Per-Olof Millberg
Telefon: 0150-576 31
Mobil: 070-682 60 60

Förvaltningschef Viadidakt

Anna-Lena Ramstedt
Telefon: 0150-570 52

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*