Statistik

Här finner du statistikuppgifter om Katrineholms kommun. Uppgifterna levereras av Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Kommunfakta 2016 som PDF-fil

Fickfakta 2018 som PDF-fil

Mandatfördelningen efter 2014 års val:

S M FP C MP KD SD V
24 6 4 4 3 2 6 2
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*