Kommunvapnet

Katrineholms kommunvapenKatrineholm blev stad 1917, och 1918 fastställdes stadsvapnet. Det var komponerat av konstnären Carl Richard Forsslund, som under 1910- och 1920-talen var verksam i Katrineholm. Dåvarande riksheraldikern Adam Lewenhaupt beskrev Katrineholms stadsvapen i följande ordalag: 
 
"En röd sköld, genom ett omvänt gaffelkors av guld, delad tre fält; i första fältet en mercuriestav, i andra en hammare och i tredje en ros, allt av sagda metall".  

Det omvända gaffelkorset symboliserar mötesplatsen för västra och östra stambanorna, hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden.

Vapnet kröntes av en välvd murkrona i guld. 1971 bildades Katrineholms kommun genom sammanläggning av Katrineholms stad och Stora Malms, Sköldinge och delvis Julita storkommuner samt Björkviks och Floda kommuner. Det blev då aktuellt att ta ställning till hur den nybildade kommunens vapen skulle vara utformat. Stora Malm, Sköldinge, Floda och Julita hade haft egna kommunvapen. Beslut fattades om att Katrineholms stadsvapen skulle utgöra symbol även för den nybildade Katrineholms kommun. Murkronan togs dock bort. Den ansågs symbolisera stadsbegreppet, som inte längre fanns kvar.

Vapnet användes utan murkrona fram till 1988. Då återinfördes murkronan i en något moderniserad form, som utseendemässigt anses ge vapnet en bättre balans.

Katrineholm i dag

Vapnets symboler är minst lika aktuella i dag.

Mercuriestaven 

I dag utvecklas Lövåsens handelsområde. Även i city ser vi en utveckling som stärker Katrineholms roll som ett regionalt handelscentrum.

Hammaren 

I dag ser vi en förnyelse av företagandet. Våra företag växer mot nya marknader. Att exempelvis bostadsbyggandet utvecklas i industriell riktning ökar behovet av miljöriktiga transporter.

Rosen

I dag satsar vi på besöksnäringen inom marknadsföringsbolaget KFV Marknadsföring AB. Under varumärket Sveriges Lustgård kommer kommunen och företagen att arbeta tillsammans för att göra kommunen till en än mer attraktiv plats för boende, besökande och företagande.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*