Planeringen

Firandet har tagit avstamp i historien och det Katrineholm står för idag, samtidigt som vi ville lyfta framtidsplanerna för staden. 

Planeringen

Våren 2015 fick projektet, via en tävling, in hela 130 förslag på hur ni skulle vilja fira. Dessa förslag användes i planeringen av jubileet. 
Alla förslagen från tävlingen hittar du här
 

Ett första steg till att spinna vidare på dessa idéer togs tillsammans med representanter för föreningar och näringsliv i samband med en kick-off i januari 2016. Diskussioner och idéer som kom fram under det mötet finns publicerade på en digital anslagstavla i verktyget Trello.   

Katrineholms kommun hade avsatt 3 miljoner kronor för firandet. Pengarna användes för att skapa minnesvärda upplevelser under 2017, med tonvikt på årets första sex månader. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Projektledare Katrineholm 100 Jessica Sjögren
Telefon: 0150-577 70
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*