Tage Larfors

Porträtt av Tage Larfors, foto: Hanna Maxstad

Tage Larfors var Stadsfullmäktiges ordförande mellan 1947 och 1950 samt kommunfullmäktiges ordförande mellan 1971 och 1982 i den nybildade Katrineholms kommun.

Paret Arvid och Berta Larsson fick sonen Tage 1913. Att denne skulle ägna sitt liv åt socialdemokratin är inte svårt att förstå. Tvärs över gatan från hemmet låg Folkets Hus och bägge föräldrarna var hängivet engagerade i både arbetarrörelse och partipolitik.

Efter realexamen och några kortare anställningar på annan ort återvände Tage, nu med efternamnet Larfors, till födelsestaden Katrineholm. Han hade tjänsten som VD för Cykel- och Motorkompaniet, som låg i samma kvarter som barndomshemmet.

År 1940 blev han ledamot av biblioteksstyrelsen och taxeringsnämnden. Via skolstyrelsen blev han ersättare i drätselkammaren, en föregångare till dagens kommunstyrelse, och utsågs till stadsfullmäktiges ordförande 1947. År 1951 blev Larfors heltidsengagerad politiker i Katrineholms stad och fick titeln drätselchef, ett uppdrag han skulle komma att behålla i nästan 20 år.

Efter att ha blivit nominerad till första kammaren av socialdemokratiska landstingsgruppen 1963 blev Larfors riksdagsman 1964. Där satt han till 1971, då tvåkammarsystemet avskaffades. Han satt därefter 6 år i den nya enkammarriksdagen. Larfors satt sammanlagt 13 år i riksdagen.

Larfors slutade som ordförande i kommunfullmäktige 1982 och i drätselkammaren när den upphörde 1971. Hans sista stora utmaning som drätselordförande var att förbereda och genomföra kommunsammanslagningen 1971, då Katrineholms stad tillsammans med sina kranskommuner kom att bilda Katrineholms storkommun.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*