Per Engvall

Porträtt av Per Engvall, foto: Hanna Maxstad

Per Engvall var kommunstyrelsens ordförande mellan 1971 och 1984 samt kommunfullmäktiges ordförande mellan 1985 och 1991.

Per Engvall föddes 1920 i Karlskoga och växte upp i grannorten Degerfors. Att han så småningom kom att hamna i Katrineholm berodde på hans engagemang i Frälsningsarmén. Föräldrarna var hängivna frälsningssoldater och sonen kom med i armén redan som 9-åring.

Det var som löjtnant i Frälsningsarmen 1942 Engvall kom att hamna i Katrineholm. Han började då arbeta först på Engströms mekaniska och senare på Kristianssons mekaniska verkstad.

Under 1960-talet var Engvall fackligt aktiv och ordförande i Metall avdelning 104, där han även blev ombudsman. Det var bland annat genom dessa uppdrag han 1971 kom att bli den nya storkommunens, Katrineholms kommun, första kommunalråd. Den posten hade han fram till 1985. Ett utmärkande drag hos Engvall var hans goda sifferminne och han la genom sin sparsamma läggning grunden till Katrineholm kommuns mycket starka ekonomiska ställning. Därmed skapades också förutsättningar för att klara framtida kommunala satsningar. Från 1985 till 1991 var Engvall ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*