Oscar Strutz

Porträtt av Oscar Strutz, foto: Hanna Maxstad

Oscar Strutz ingick i drätselkammaren under tiden 1917–1937 och var dess ordförande under många år.

Oscar Strutz föddes 1864 i Västra Vingåker. Han började sin bana inom den svenska järnvägen som artonåring i Solberga i Småland och var under en tid därefter reparatör vid SJ:s verkstäder i Liljeholmen, innan han 1895 tillträdde tjänsten som överbanmästare i Katrineholm.

År 1904 invaldes han som ledamot i municipalstyrelsen. Från 1883 till stadsblivandet 1917 var Katrineholm municipalsamhälle, ett begrepp som existerade fram till den stora kommunreformen 1971.

Några exempel på Strutz engagemang i kommunala verksamheter: ordförande i byggnadsnämnden, ledamot i stadsfullmäktige under 21 år och dess ordförande i två år, drätselkammaren 1917-1937, största delen som dess ordförande och flertal ytterligare uppdrag. Strutz hann även med att engagera sig inom landstingspolitiken.

Frans Oscar Strutz, som var hans fullständiga namn, avled 1940.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*