Oscar Strutz

Porträtt av Oscar Strutz, foto: Hanna Maxstad

Oscar Strutz ingick i drätselkammaren under tiden 1917–1937 och var dess ordförande under många år.

Oscar Strutz föddes 1864 i Västra Vingåker. Han började sin bana inom den svenska järnvägen som artonåring i Solberga i Småland och var under en tid därefter reparatör vid SJ:s verkstäder i Liljeholmen, innan han 1895 tillträdde tjänsten som överbanmästare i Katrineholm.

År 1904 invaldes han som ledamot i municipalstyrelsen. Från 1883 till stadsblivandet 1917 var Katrineholm municipalsamhälle, ett begrepp som existerade fram till den stora kommunreformen 1971.

Några exempel på Strutz engagemang i kommunala verksamheter: ordförande i byggnadsnämnden, ledamot i stadsfullmäktige under 21 år och dess ordförande i två år, drätselkammaren 1917-1937, största delen som dess ordförande och flertal ytterligare uppdrag. Strutz hann även med att engagera sig inom landstingspolitiken.

Frans Oscar Strutz, som var hans fullständiga namn, avled 1940.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*