May Engvall

Porträtt av May Engvall, foto: Hanna Maxstad

May Engvall var kommunfullmäktiges ordförande i Katrineholms kommun mellan åren 1991 och 1998. 

Engvall föddes den 19 april 1927 i Björkvik, där hon också växte upp.

Engvall blev den första kvinnliga ordföranden för grafikerna på Svenska Dagbladet, som var hennes arbetsplats i många år. Jämställdhet var ett av de områden som hon kämpade för.

Den 1 november 1985 valdes Engvall in som socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige och blev därefter omvald i flera omgångar. År 1990 valdes hon till vice ordförande i kommunfullmäktige och blev därefter dess ordförande 1991. Den tjänsten behöll Engvall fram till och med 1998 då hon lämnade uppdraget. Hon var den första kvinna som valdes till ordförande i Katrineholms kommunfullmäktige. Engvall var också initiativtagare till att fullmäktiges juni-sammanträden skulle förläggas till olika platser på landsbygden.

Mellan åren 1989 och 91 var Engvall ersättare i socialnämnden och från 1992 kom hennes kommunpolitiska engagemang att innefatta uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hon lämnade det uppdraget 2001. Under 9 år, mellan 1999 och 2008, hade Engvall uppdrag som borgerlig begravningsförrättare.

Den 15 april 2009 avled Engvall, endast några dagar innan hon skulle fylla 82 år.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*