May Engvall

Porträtt av May Engvall, foto: Hanna Maxstad

May Engvall var kommunfullmäktiges ordförande i Katrineholms kommun mellan åren 1991 och 1998. 

Engvall föddes den 19 april 1927 i Björkvik, där hon också växte upp.

Engvall blev den första kvinnliga ordföranden för grafikerna på Svenska Dagbladet, som var hennes arbetsplats i många år. Jämställdhet var ett av de områden som hon kämpade för.

Den 1 november 1985 valdes Engvall in som socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige och blev därefter omvald i flera omgångar. År 1990 valdes hon till vice ordförande i kommunfullmäktige och blev därefter dess ordförande 1991. Den tjänsten behöll Engvall fram till och med 1998 då hon lämnade uppdraget. Hon var den första kvinna som valdes till ordförande i Katrineholms kommunfullmäktige. Engvall var också initiativtagare till att fullmäktiges juni-sammanträden skulle förläggas till olika platser på landsbygden.

Mellan åren 1989 och 91 var Engvall ersättare i socialnämnden och från 1992 kom hennes kommunpolitiska engagemang att innefatta uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hon lämnade det uppdraget 2001. Under 9 år, mellan 1999 och 2008, hade Engvall uppdrag som borgerlig begravningsförrättare.

Den 15 april 2009 avled Engvall, endast några dagar innan hon skulle fylla 82 år.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*