Leif Tronelius

Porträtt av Leif Tronelius, foto: Hanna Maxstad

Leif Tronelius var kommunfullmäktiges ordförande i Katrineholms kommun mellan åren 1998 och 2014.

Leif Tronelius, född Larsson den 29 juni 1948, bytte till nuvarande efternamn 1998. Tronelius är ett gammalt släktnamn från Hille i Gästrikland. Tronelius är född och uppvuxen i Vingåker, där han bodde i 19 år, varefter familjen flyttade till Katrineholm. Från 1964 var Tronelius anställd på Hakonbolaget i Katrineholm fram till dess nedläggning 1971. Då började han arbeta på Scaniabussar, där han stannade till bussverksamheten avvecklades i Katrineholm 2003/2004.

Tronelius blev från mitten av 1970-talet förtroendevald i Scaniabussars verkstadsklubb och så småningom ledamot i styrelsen för Metalls avdelning 104. I mitten av 1980-talet blev han så engagerad i arbetarekommunens styrelse i Katrineholm.

Den kommunpolitiska banan inleddes 1989, då han valdes in i valnämnden och blev dess ordförande. Tronelius valdes till ordförande i kommunfullmäktige hösten 1998. Han har blivit omvald till uppdraget tre gånger i följd och valde efter fyra mandatperioder som dess ordförande, hösten 2014, att lämna det politiska uppdraget i fullmäktige.

Under Tronelius tid har sammanträdena utvecklats på flera sätt, bland annat deltog han aktivt med att införa allmänhetens fråga, som sedan år 2000 givit katrineholmarna möjlighet att vid varje sammanträde ställa frågor direkt till de förtroendevalda.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*