Julius Lindström

Julius Lindström var ordförande i stadsstyrelsens mellan 1920 och 1936.

Advokat Julius Lindström föddes 1888 vid Ändebols gård i Stora Malm. Egentligen hade han tänkt sig en karriär inom läkaryrket, men tvingades på grund av sjukdom lägga ned de planerna. Efter studentexamen 1907 inriktade han sig i stället på juridiken. Efter examen startade Lindström 1916 advokatbyrå i Katrineholm och invaldes i Sveriges advokatsamfund 1922.

Det kommunala arbetet fick en mycket hängiven utövare i Lindström, som strax efter sin etablering i Katrineholm tilldelades en rad förtroendeuppdrag. Han blev stadstyrelsens ordförande 1920, en post han kom att behålla fram till 1936, då borgmästarinstitutionen infördes i Katrineholm istället. Lindström var samtidigt ordförande i taxeringsnämnden och notarius publicus. Under sin tid som stadsstyrelsens ordförande såg Lindström till att elverket kom att tillhöra de kommunala bolagen. Därefter var han styrelsens ordförande samt bolagets verkställande direktör mellan 1937 och 1938. Sedan stadsstyrelsen upphört blev han ledamot av stadsfullmäktige och var under några perioder en av de tongivande.

Andra områden där Lindström kom att göra en betydande insats var som ordförande i de praktiska skolornas styrelse, där han var verksam i många år, samt inom Katrineholms flygklubb. Där var han en tid ordförande och en ivrig förespråkare för att staden skulle få ett eget flygfält. Detta hann Lindström dock aldrig se verkställas. I början av 1950-talet drog han sig tillbaka från det kommunala arbetet men följde med stort intresse den snabba utvecklingen i staden fram till sin bortgång 1961.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*