Johannes Stenberg

Porträtt av Johannes Stenberg, foto: Hanna Maxstad

Johannes Stenberg var rektor och lärare vid dåvarande Samrealskolan mellan åren 1912 och 1947.

Stenberg, som föddes 1886, var verksam vid samrealskolan både som lärare och rektor under 12 års tid - mellan åren 1912 och 1947. Under hans ledning utvecklades skolan markant, först till en statlig realskola och sedan vidare till ett fullvärdigt läroverk med både realskola och gymnasium.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*