Hilding Hjelmberg

Porträtt av Hilding Hjelmberg, foto: Hanna Maxstad

Hilding Hjelmberg var Katrineholms förste och ende borgmästare mellan åren 1937 och 1967.

År 1922 tog Riksdagen beslut om att alla städer som saknade magistrat före den 1 januari 1938 skulle ha en kommunalborgmästare.

Hilding Hjelmberg föddes i Asarum 1902 och tog sin jurist kandidatexamen i Uppsala 1929. Hjelmberg blev borgmästare i Katrineholm vid valet 1937. Därför flyttade han vid 35 års ålder med sin familj till Katrineholm för att bli stadens högste tjänsteman.

Han hade många järn i elden och alltid sin nya hemstads bästa för ögonen. Hjelmberg var en drivande kraft i föreningen allmännyttiga företag, FAF, som drev kioskrörelse och samlade vinstmedlen till en fond. Fonden var ämnad att främja uppförandet av en hall för inomhusidrott. Det kom att bli Duveholmshallen. Han lade även ner ett hängivet arbete inom hembygds- och vänortsrörelsen. Som kommunalborgmästare var han chef för civilförsvaret, där det ingick att utbilda katrineholmarna i hemskydd och sjukvård.

År 1955 bestämdes att inga nya tjänster som kommunalborgmästare skulle tillsättas, men att de sittande skulle få ha sina tjänster kvar. Hjelmberg hade sitt ämbete till 1967. Han var då 65 år och hade två år tidigare tagit sig an sitt sista stora uppdrag, nämligen att skriva Katrineholms historia. Han tog detta på stort allvar hade så småningom skrivit tre böcker, där han beskriver staden från dess begynnelse till tiden för andra världskrigets början.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*