Gustaf Dahl

Porträtt av Gustaf Dahl, foto: Hanna Maxstad

Gustaf Dahl var ordförande i stadsfullmäktige i Katrineholms kommun mellan 1951 och 1970.

Gustaf Dahl föddes i Katrineholm den 31 januari 1904. Krisen på den svenska arbetsmarknaden under 1920-talet gjorde att han tidigt fick känna på livet som arbetslös. Det var under den perioden Dahl anslöt sig till den socialdemokratiska ungdomsrörelsen och hans intresse för politik och arbetarrörelse väcktes. Efter några år på SKF blev han ordförande i Katrineholms fackliga centralorganisation liksom i Metallarbetarförbundets avdelning 104.

År 1939 blev Dahl invald i stadsfullmäktige första gången. Från 1951 utsågs han till ordförande i stadsfullmäktige. Det uppdraget behöll han till 1970. Vidare var Dahl ledamot av drätselkammaren, ordförande i lönenämnden, samt ledamot i skolstyrelsen och ett flertal andra nämnder och styrelser.

På sin 60-årsdag fick han ett hedersuppdrag av staden - han blev verkställande ledamot i park- och idrottsstyrelsen med titeln intendent. I den rollen kom Dahl att arbeta aktivt för uppförandet av en inomhushall för idrott, det som så småningom resulterade i Duveholmshallen.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*