Göran Persson

Porträtt av Göran Persson, foto: Hanna Maxstad

Göran Persson var kommunfullmäktiges ordförande mellan åren 1982 och 1984. Han var därefter kommunstyrelsens ordförande mellan åren 1985 och 1989 i Katrineholms kommun.

Hans Göran Persson föddes år 1949 i Västra Vingåkers församling. Han blev tidigt vald till ombudsman i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, och var därefter studiesekreterare inom Arbetarnas bildningsförbund, ABF.

Från 1975 till 1984 var Persson arbetarekommunens ordförande i Katrineholm, samtidigt som han var engagerad på heltid som ordförande i skolstyrelsen mellan 1977 och 1979. Han satt som kommunfullmäktiges ordförande mellan 1982 och 1985. År 1983 utnämndes han till posten som kommunalråd, det vill säga kommunstyrelsens ordförande. I rollen tog Persson initiativet till en omfattande upprustning av centrum, som under lång tid karaktäriserats av obebyggda rivningstomter. Under hans period startade många byggprojekt, vilka resulterade i såväl nya centrala bostäder som ett mycket uppskattat nytt kulturhus med bibliotek och utställningshall - Kulturhuset Ängeln.

Fyra år senare inträdde Persson i regeringen med uppdraget som skolminister. Efter valet 1994 återfanns han i Rosenbad som finansminister åt Ingvar Carlsson. Persson myntade det kända uttrycket ”Den som är satt i skuld är icke fri”.

Den 16 mars år 1996 efterträdde han Ingvar Carlsson som statsminister. Han satt kvar på den posten i 10 år till 2006, då de borgerliga partierna vann en valseger. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*