Emil Gottfrid Gustafsson

Porträtt av Emil Gottfrid Gustafsson, foto: Hanna Maxstad

Emil Gottfrid Gustafsson var ordförande i drätselkammaren mellan åren 1938 och 1950.

Emil Gottfrid Gustafsson, vanligen kallad E.G, föddes den 1879 på Brenäs gård i Östergötland. Han flyttade till Katrineholm som 26-åring.

Det som gjorde Gustafsson bekant för katrineholmarna var hans långvariga politiska engagemang för Katrineholms stad. Han var ledamot i stadsfullmäktige mellan 1917 och 1953 samt i drätselkammaren mellan 1917 och 1950, de sista tolv åren som ordförande. Utöver det var Gustafsson även engagerad i ett flertal nämnder och styrelser: ordförande i praktiska skolans styrelse, ledamot i skolstyrelsen, fastighetsnämnden, hemvärnets stödförening med mera.  

Sedan slutet av 1930-talet tillhörde han också häradsrätten, en föregångare till dagens tingsrätt. Gustafsson fick titeln häradsdomare 1 januari 1948. Denna titel kan ha flera olika betydelser, men var i detta fall en hederstitel och innebar att han var förste nämndeman.

I en intervju inför sin 70-årsdag 1949 sa Gustafsson att hans högsta önskan att staden skulle få bygga ett nytt polishus, fler skolor samt bättre bostäder åt allmänheten. Han var aktiv i olika styrelser fram till sin bortgång 1955.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*