Anders Johan Bärg

Porträtt av Anders Johan Bärg, foto: Hanna Maxstad

Anders Johan Bärg var stadsfullmäktiges ordförande mellan åren 1920 och 1946.

Anders Johan Bärg föddes 1870 i Tiderum. Efter att ha arbetat på faderns gård arbetade han som: rallare, banarbetare, verkstadsarbetare, smörjare, vagntillsyningsman, för att slutligen 1901 hamna i Katrineholm som förrådsman vid SJ.

Sin utbildning fick han vid en kringresande halvtidsläsande folkskola. Bristen på högre utbildning var inget som kunde anas när han höll sina anföranden i riksdagsdebatten, där han enligt uppgift visade drag av en ”lärd, fin och bildad man”. Han kallades i folkmun för ”Fader Bärg”.

Bärg blev invald som ledamot i Stora Malms kommunalnämnd 1906 och ungefär samtidigt i Katrineholms municipalnämnd, ungefär som dagens kommunstyrelse. Vid Katrineholms stadsblivande 1916 blev han ledamot av stadsfullmäktige. Han utsågs då till vice ordförande och 1920 blev han ordförande. Bärg satt som ordförande i stadsfullmäktige till och med 1946.

Från 1911 var han ledamot av Riksdagens andra kammare, och mellan 1924 och 1947 av den första kammaren. Trots uppdrag inom riksdag och landsting orkade och hann Bärg med att bidra till det kommunala livet hemma i Katrineholm. 1947 avled ”Fader Bärg” hastigt i sitt hem. Ett stort hjärta som slagit för de små i samhället hade gått till vila.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*