Valdemar Langlet

Valdemar Langlet föddes den 17 december 1872 på Spetebyhall i Lerbo mellan Flen och Katrineholm.

Spetebyhall var ritat av Valdemars far, den kände arkitekten Emil Victor Langlet (1824-98). Mest känd är han kanske för att ha ritat Stortingsbyggnaden i Oslo, renoveringen av Uppsala domkyrka samt ett stort antal kyrkor.

Valdemars mor, Mathilda, var en framstående författare och umgicks med den tidens litterära och kulturella personligheter. Hon var med och grundade tidskriften ldun, och bland annat bedömde hon där nya litterära verk. Hon läste högt för sönerna på kvällarna, och det sägs, att hon läste ur manuskriptet till Gösta Berlings Saga av Selma Lagerlöf för Valdemar och hans tre bröder.

Som den yngste i sin klass tog Valdemar studenten på Norra Latin i Stockholm och fortsatte sina studier på Uppsala universitet. 1887 kom han i kontakt med det konstruerade världsspråket Esperanto och var med och startade Sveriges första och världens andra Esperantoklubb.

Valdemar var sedan verksam som journalist, lärare och författare. I andra världskrigets slutskede blev han chefsdelegat för Svenska Röda Korset i Budapest 1944–45. Tillsammans med hustrun Nina Langlet räddade han tiotusentals människor, huvudsakligen judar, från nazisterna. 

Valdemar föreslog att Folke Bernadotte som var vice ordförande i Svenska Röda Korset skulle sändas till Budapest. Det gick inte utan i stället kom Raoul Wallenberg den 9 juli 1944. Wallenberg fick ansvaret för svenska beskickningens avdelning för judefrågor och arbetade mycket effektivt och okonventionellt, parallellt med paret Langlet, tills han försvann den 17 januari 1945. I maj 1945, efter krigsslutet, reste Valdemar och Nina hem till Sverige.

Från en sommarstuga i Lerbo och i från Stockholm fortsatte paret Langlet att organisera sina hjälpinsatser för Ungern. Otaliga laster med förnödenheter sändes till Ungern med ”de vita bussarna”. Frakterna betalades med det honorar Valdemar fick för sin bok ”Verk och Dagar i Budapest”.

Efter en motion i Sveriges riksdag på 1950-talet fick Valdemar Langlet statspension. I Budapest finns ett sjukhus uppkallade efter Svenska Röda Korset och att en skola, med svenska som första främmande språk samt en gata i Budapest har fått namn efter Langlet.

Valdemar Langlet avled 1960 och ligger i dag begravd på Lerbo kyrkogård.

TEXT: Robert Davidsson

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*