Jakob Perman

Jacob och Karin PermanJakob var född och uppvuxen i Katrineholm, staden som han också ägnade hela sitt livsintresse åt. Han visste det mesta om Katrineholm och blev ett begrepp hos infödda katrineholmare. Han föddes den 20 december 1893 och avled 79 år gammal, den 12 januari 1973.

Fadern Oskar ägde en speceriaffär vid Stortorget. Jakob gick i stadens första samskola och ägnade sig efter avslutad skolgång åt tryckeribranschen som typograf. Hans första anställning var på Holmbergs tryckeri och därefter Katrineholms-Kuriren, först som handsättare och senare som maskinsättare. Han arbetade sig runt på tryckerier från Malmö till Sundsvall, en tid också i Norge. Sin hemstad blev han ändå trogen, här fanns hela tiden hans fasta bostad. Under 1930-1940-talet tjänstgjorde han som biblioteksbiträde under ett tiotal år. Han var också handelsresande och var anställd inom yrket långt efter sin pensionering.

Jacob PermanJakobs intresse för hembygden väcktes på allvar då han i mitten av 1930-talet hjälpte till med en historik om den grönkvistska verkstaden. Han fick därefter många uppdrag som historisk insamlare.

Han hade också ända sedan barndomen följt med det som skrevs i lokalpressen och lade det mesta på minnet. Han letade i olika arkiv och intervjuade äldre katrineholmsbor. Vid sidan av sitt historiesamlande var han intresserad av musik och idrott. Vid det årliga ”Maj i By”-firandet fanns han alltid med till vänster om första ledet och avtackade sedan Blåskåren med några ord. Jakob tillhörde också flera idrottsföreningar, som ungdomsklubben Valkyrian och därefter i KAIK. Han medverkade regelbundet i deras medlemsblad AIK-aren, från år 1941 som ansvarig utgivare. Inom hembygdsföreningen var han medlem under 25 år.

De som minns Jakob anser att han var ett original i god mening. Han efterlämnade säckvis med handlingar till kommunarkivet, som därmed ställdes till forskningens förfogande. De uppgifter som inte kan hittas i några andra arkivhandlingar kan med stor sannolikhet finnas i Jakobs efterlämnade samlingar, bland minnesanteckningar, manuskript, bilder, pressklipp och andra uppgifter.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*